1
by Arnold, Vladimir I.
Published 1988
Springer Berlin Heidelberg

2
by Arnold, Vladimir I.
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg

3
by Arnold, Vladimir I.
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg

4
by Arnold, Vladimir I.
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg

5
by Arnold, Vladimir I.
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg

6
by Arnold, Vladimir I.
Published 2001
Springer Berlin Heidelberg

7
by Arnold, Vladimir I.
Published 1990
Birkhäuser Basel

8
by Arnold, Vladimir I.
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg

9
by Arnold, Vladimir I., Khesin, Boris A.
Published 1998
Springer New York

10
by Arnold, Vladimir I., Kozlov, Valery V., Neishtadt, Anatoly I.
Published 2006
Springer Berlin Heidelberg

11
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Arnold, Vladimir I....