1
by Arnold, Vladimir I.
Published 2013
Springer Berlin Heidelberg

2
by Arnold, Vladimir I.
Published 2009
Springer Berlin Heidelberg

3
by Arnold, Vladimir I.
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg

4
by Arnold, Vladimir I.
Published 2001
Springer Berlin Heidelberg

5
by Arnold, Vladimir I.
Published 2004
Springer Berlin Heidelberg

6
by Arnold, Vladimir I.
Published 2014
Springer Berlin Heidelberg

7
by Arnold, Vladimir I.
Published 1990
Birkhäuser Basel

8
by Arnold, Vladimir I., Khesin, Boris A.
Published 1998
Springer New York

9
by Arnold, Vladimir I., Kozlov, Valery V., Neishtadt, Anatoly I.
Published 2006
Springer Berlin Heidelberg

10
Published 2005
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Arnold, Vladimir I....

11
Published 1998
Birkhäuser Basel
Other Authors: '; ...Arnold, Vladimir I....