1
by Arnold, V. I.
Published 1978
Springer New York

2
by Arnolʹd, V. I.
Published 1981
Cambridge University Press

3
by Arnold, V.I.
Published 1988
Springer New York

4
by Arnold, V.I., Varchenko, A.N., Gusein-Zade, S.M.
Published 1985
Birkhäuser Boston

5
by Arnold, V.I., Varchenko, A.N., Gusein-Zade, S.M.
Published 1988
Birkhäuser Boston

7
by Arnold, V.I., Kozlov, Victor V., Neishtadt, A.I.
Published 1997
Springer Berlin Heidelberg
Other Authors: '; ...Arnold, V.I....

8
by Arnold, V.I., Goryunov, V.V., Lyashko, O.V., Vasil'ev, V.A.
Published 1998
Springer Berlin Heidelberg

9
by Arnold, V.I., Afrajmovich, V.S., Il'yashenko, Yu.S., Shil'nikov, L.P.
Published 1994
Springer Berlin Heidelberg